ВРАТИ от ВРАТИ.net - Интериорни, Гаражни, Метални, Дворни


понеделник, 16 април 2012 г.

Долината на привиденията в КримВ планина Демирджи, в Крим, съществува една удивителна местност, в която група скали с причудлива форма са пръснати в безпорядък. Според една легенда това са вкаменили се по време на бягство вражески войни, а скалата, която наподобява човешка глава, се нарича „главата на Екатерина“.Съществуват няколко теории за произхода на названието на долината. Според една от тях в точно определено време скалите „хвърлят“ сенки с необичайни форми. Формата на тези сенки, както и бързото им преместване (според хората, посетили това място), създават зловещо впечатление.
Съществува и друга версия- останалите да нощуват там хора, призори са силно обезпокоени от халюцинации. Както станало ясно по-късно, това се дължи на растения-ендемити, които в ранните часове на деня отделят вещества, които могат да предизвикват у хората халюцинации.

Каменните фигури в Долината на привиденията са потресаващо чудо на природата. Във всички геологически справочници е посочено, че са резултат на въздействие на природните условия. Вятърът, дъжда и слънцето векове наред са „работели“ и резултата просто поразява въображението.

Скалите, които са били изгоден материал са на възраст между 800 милиона и един милиард години и специалистите твърдят, че такъв вид скали може да се видят само в Крим. Според тях планинският масив Демирджи е изграден от парчета от скали и кръгли речни камъни, които много, много отдавна са били пресовани в конгломерат, а след това са се издигнали, вследствие движение на литосферните плочи, като стигнали височина 1350 метра.

Легендата за планината е много интересна. Веднъж предводителят на номадите погледнал към върха и видял издигащият се над него лек дим. „Истинска ковачница – възкликнал той – Там ще изковаваме оръжието за своите войни!“
Повикал при себе си един от военачалниците, когото всички наричали Чернобрадия, и му наредил да вземе яки мъже от най-близкото село и да ги отведе на върха на планината, за да изградят ковачница и да започнат да правят оръжие. От този момент над планината горял пламък, по склоновете и се спускал черен дим, а земята треперела от грохота на чуковете в наковалните. Говорело се, че Чернобрадият бил магьосник и войните, въоръжени с оръжие от високопланинската ковачница, ставали непобедими. Само че пламъкът, раздухван в ковачницата сушал земята, изгарял лозя и градини и пресушавал реки и езера. В страната започнали глад и мор. Тогава към върха се отправила девойка на име Екатерина. Преодолявайки страха си, тя отишла при Чернобрадия и започнала да го моли, да не погубва народа и, а да загаси огъня в ковачницата. Магьосникът се изсмял грозно, а след това хванал момичето и страстно го целунал. Екатерина отблъснала насилника, а той извадил от пояса си кинжал и го забил в гърлото и. Казват, че планината не понесла такова злодейство . От върха и се издигнал пламък , склоновете и затреперили и по тях започнали да се търкалят грамадни кълба лава. Всичко било обхванато от непрогледна мъгла, а когато се разсеяла, хората от околността видели, че на склона на Демирджи са застинали удивителни каменни образувания, напомнящи бягащи хора… Един от каменните стълбове с височина 25 метра, напомнял на Чернобрадия, и го нарекли Великана. Редом с него се намирал голям и кръгъл речен камък с форма на женска глава, когото нарекли Главата на Екатерина…

От своя страна изследователите на параномални явления твърдят, че това е наистина аномална зона, притежаващи признаци, характерни за така наречените смъртоносно опасни места. Може би затова Долината на призраците е станала място за поклонничество за хора с екстрасензорни възможности и са уверени, че трябва да посещават това едновременно красиво и зловещо място , за да се зареждат с енергията, която в определени часове излъчват каменните скулптури….
Statistics

eXTReMe Tracker