ВРАТИ от ВРАТИ.net - Интериорни, Гаражни, Метални, Дворни


неделя, 8 януари 2012 г.

Пустинята Наска - тайнственото гробище на предците

Наска - това е не само пустиня на юг в Перу, но и своеобразна археологична култура, съществуваща от 300 година пр.н.е. до 800година от н. е.Кой би могъл да предположи, че Земята ще стане платно за творчество на видни художници със загадъчен, а възможно и с извънземен произход? До ХХ век Наска не се е разглеждала като аномална зона и не е привличала вниманието на изследователите на извънземни цивилизации. С развитие на цивилизацията всичко се променило. Пустинята заинтересувала не само туристите, но и учените. От самолет били открити гигантските рисунки , направени по неизвестен начин върху повърхността на земята. Тайнствените рисунки и до сега вълнуват умовете с неразбираемото си предназначение и неизвестни създатели.Пустинята Наска, не виждаща влага с години, служела за идеално пристанище на починалите. Погребенията, извършвани в безжизненото пространство, ставали нетленни, а направените рисунки по всяка вероятност били свързани с ритуални обреди. За това свидетелстват керамичните съдове – „вместилище на душата“ , които археолози и любопитни търсачи на съкровища намирали при разкопките. Наска се различава от аналогичните зони по това, че мумифицираните погребения придружени от различни изображения.
Мистичните рисунки в Наска
Гигантски геометрични и фигурални геоглифи, наричани линии на Наска, достигат до няколко десетки метра дължина. Сред десетките изображения, запазени от древността благодарение на пустинния климат, има прави линии, спирали, триъгълници, маймуна, птици, цветя и даже паяк. Освен известните животни, се срещат листа и клонки от растения, а също и непознати същества, например дълговрати птици, човек с глава на сова, птици без глави или клюн.Рисунките в Наска са направени със светли и плавни линии, получени при отнемане от каменистата почва на дребнозърнестия чакъл с по-тъмен цвят от земята, намираща се под него. Образуваните изображения имат двойна тематика: геометрична и художествена. Линиите в Наска са основно по двойки, на някои места са в художествените рисунки, а това свидетелства за по-късната им направа.
Общо в пустинята има 12 хиляди ленти и линии, сто спирали и 788 рисунки, в т.ч. и петдесетметрово колибри, папагал, паяк, осемдесетметрова маймуна, 120 метров кондор, 188 метров гущер и 250метрова птица! А правите линии, образуващи геометричните фигури, се простират на дължина повече от 8 км.Характерна особеност на рисунките там е непрекъснатост и липса на пресичане на линиите. Само пресечната точка на по-сложни форми с прости геометрични символи показва, че творенията на мистичните художници са правени на няколко етапа.
Рисунките са най-пълно изследвани от Мария Райхе. Изследователката е намерила в пустинен район на Перу ескизи на рисунки, като тяхната принадлежност определя към създателите на гигантските изображения. В почвата, в крайните точки на линиите, са били забити парчета дърво от VI век, имащи ролята на координатор при изпълнение на рисунките. Възрастта на колчетата съответства на остатъците от селища, открити в близост до тайнствените рисунки.
Рисунките в Наска не са били предназначени да бъдат видяни от всички, а и по този начин се осигурявала безопасност на гробниците. Даже и на съвременния човек не винаги е „позволено“ да зърнат загадъчните картини, скрити от очите на простосмъртните. Само от съседната планина, в конкретно време на годината и в определен час, се открива панорамата на рисунките. Да намерят култовите и техническите съоръжения по всяко време , са могли само жреците, които, вероятно, са имали план на месността.
Има предположение, че създателите на рисунките са били астрономи Такава хипотеза е била издигната след изучаването на взаимното разположение на звездите в Наска, като била направена пълна аналогия между изображението на паяка и гигантския звезден куп в съзвездието Орион. Линиите, пресичащи фигурите, са идентични с измененията в деклинацията на звездите в пояса на Орион. Съществува и теза, че линиите, пресичащи пустинята, са площадка за кацане на извънземни, но до сега не са намерени доказателства, че пустинята не е използвана от никакви летателни апарати.Рисунките на Наска се интерпретират като послание. Ако това е така, не трябва да се опитваме да го разгадаем, защото е предназначено за висшите сили. Трябва само да сме доволни, че сме имали възможност да погледнем тези удивителни и загадъчни рисунки.

Blog Archive

Statistics

eXTReMe Tracker