ВРАТИ от ВРАТИ.net - Интериорни, Гаражни, Метални, Дворни


понеделник, 12 септември 2011 г.

Какво крие полуостров Мангишлак – I I част

Плато Устюрт и странните рисунки

Основен способ за изучаване на полуостров Махгишлак е бил и си остава обследвнето му от въздуха. През 1986 година учените направили своя оглед на плато Устюрт, с цел обследване на древни архитектурни паметници от Средновековието, но намерили нещо по-голямо. От височината на полета им се открила огромна територия межди Сайт-канарата и Бейнеу, изцяло осеян със странни рисунки- знаци. По размер всяка рисунка достигала в диаметър до 100 м.С един канал, който минава от знак до знак, били изобразени различни форми: спирални, кръгови и елипси, и всичко заедно напомняло на трилистник или крило на птица и водно конче. От земята било невъзможно да се възприемат тези спирални форми като нешо цяло и изглежда за това до средата на 80-те години никой не ги е забелязвал.

174а

На въпроса за времето на направа на рисунките, също никой не може да даде отговор. Отначало учените решили, че рисунките са относително млади, но изучващите платото почвоведи са уверени, че огромните знаци са древни и възрастта им е няколко стотин години.Почвата в района е пореста и затова следите, оставени върху нея може да се запазят дълго време.


До момента не е даден точен отговор, а учените се раделят в мненията си. Едни са склонни да смятат, че е възможно знаците да са оставени пред периода на неолита. Други се придържат към противоположно мнение – че рисунките са направени неотдавна. Остава и загадка кой е бил авторът на този „ленд-арт” и какви цели са преследвани при създаване на огромните рисунки. Първото, което идва на човек на ум е, да съпостави рисунките от платото Устюрт с геоглифите от платото Наска.

Древните селища на полуостров Мангишлак

На запад от плато Устюрт, с неговите загадъчни знаци, на разстояние няколко километра, била открита не по-малко интересна находка. Оградени от два защитни вала, се спотайват развалините на древно селище.

На външния вал , на ширима от 10 метра, били поставени островърхи камъни, с което напомнял ограда. Но повече учените се заинтересували от конструкцията на паметника, имащ вид на олтар за жертвоприношения.

Интересно е, че нито жертвеника, нито рисунките на платото имат аналози, и връзката между тези две находки става все по-ясна.


В продължение на много години полуостров Мангишлак е предмет на огромен ионтерес от страна на учените. Открити са били повече от 1000 паметника, отнасящи се към Средновековието, сред които има множество надземни и подземни храмове и некрополи, както и изсечени направо в скалите малки помещения, които са служили или за гробници, или за обител на мюсулмански отшелници. Какво още има да се открие, времето ще покаже....

Statistics

eXTReMe Tracker