ВРАТИ от ВРАТИ.net - Интериорни, Гаражни, Метални, Дворни


сряда, 20 юли 2011 г.

Ветлуга - една от най-красивите реки на Руската равнина


Река Ветлуга се намира в Централната европейска част на Русия и е ляв приток на Волга. Дължината и е 889 км, а площта на басейна и - 39400 км2. Долината и е асимметрична: левият и бряг е неизменен, а десния - изграден от мергел и варовик, и на места се издига до 100 метра над нивото на реката. В долното течение на Ветлуга и двата бряга са ниски, и често през пролетта биват заливани, когато снеговете се топят. Там течението е бавно.


Ветлуга е част от Волжския басейн. По дължина, количество на носената вода, както и по икономическо значение, заеме пето място сред притоците на Волжската речна система. Устието на Ветлуга се намира в република Татарстан. Самата река се образува от сливането на две реки: Голяма Бърза и Малка Бърза, а тяхното начало е в значително населени и доста високи местности, прорязана от неголеми оврази. На юг и на запад възвишенията завършват с две големи блата, служещи за начало на редица притоци на Ветлуга.

В средната си и долна част реката е плавателна, и макар че на места нивото е много ниско, тя се използва за воден туризъм. Водите на реката са замръзнали от октомври до април, но по всяко време на годината Ветлуга и местата около нея са много красиви.

Statistics

eXTReMe Tracker