ВРАТИ от ВРАТИ.net - Интериорни, Гаражни, Метални, Дворни


вторник, 10 юли 2012 г.

Лунната долина на Бразилия

Национален парк Chapada dos Veadeiros в Бразилия е обект на културното наследство на ЮНЕСКО. Освен редките растения и рехави храсталаци, освен вкаменелостите на растения и животни, има място, което туристите наричат Лунната долина (Vale de Lua «Вале-да-Луа»)

Преди около 2 милиарда години на това място е имало огромни залежи от кварцови скали. С течение на времето водите на протичащата там река Сан-Мигел изменила ландшафта на тихите планини. По своята същност Лунната долина е своеобразен планински лабиринт, създаден по естествен път. Течението на реката по причудлив начин е изваяло кварцовите скали, които сега надвисват над водоема. Приликата на местността Vale de Lua с Луната идва от отворите в скалите, запълнени с вода.
Тази красота е добре да се види от всеки, който живее на Земята.
Кварцовите планини на Vale de Lua напомнят дантела. Височината и дълбочината на деретата варира и благодарение на това очертанията им изглеждат просто фантастично! Своя своеобразен релеф това място дължи и на пясъка, който стотици години се нанася от водите на реката. Водата си пробива място в скалите и затова са се образували и неголеми езера, и естествени водопади, а и на някои места скалата е толкова изтъняла, че по дебелина може да се сравни с лист хартия!
Източник: travelel.ru

Blog Archive

Statistics

eXTReMe Tracker