ВРАТИ от ВРАТИ.net - Интериорни, Гаражни, Метални, Дворни


вторник, 11 май 2010 г.

Plitvička jezera

Плитвицките езера са каскада от карстови езера на река Корана, в средната част на Хърватия, на границата с Босна.
Паркът Плитвицки езера е едно от не многото места на планетата, където всяка година се появяват нови водопади. Той е уникално творение на природата.
Най-големият парк на Хърватия , е разположен на северозапад от Динарската планинска област, в Източна Лика. Обозначен на карата от XVII като Градината на Дявола, този езерен край сега представлява истински рай със спокойна атмосфера и пейзажи, чиято обща площ е 29,5 хиляди хектара, от които повече от 13 хиляди хектара са заети от девствени гори, редувани с поля, блатисти ливади и няколко селца. Най-голямата забележителност на парка, чиято основна задача е да защитава уникалния ландшафт, растителността и геологическите образувания, се явява каскадата от 16 живописни карстови езера в горното течение на река Корана, свързани помежду си с 92 водопада.


Диадемата от 16 езера сияе във високопланинската долина, обкръжени от гъсти гори. Всяко езеро преминава в следващото, образувайки пенливи гърмящи водопади.


За хилядите години съществуване потоците от тези езера са разложили варовиковите скали и са запълнили долината.


Езерата са разположените стъпаловидно и стъпалата им образуват бариери от варовикова туфа, които с право се считат за истинско съкровище на Хърватия.


Най-високото и второ по големина Прощанско езеро е с дълбочина повече от 37 метра и е на 636 метра над морското ниво, а най-ниското е Новаковица-Брод е на 503 метра, и поразяват туристите със своята грандиозност и величие. Начало на езерната верига дават две неголеми рекички Црна и Бела. На склоновете на гористите планини те се сливат в река Матицу и образуват първия водопад.Всяка година в Плитвиц се раждат нови водопади. Това става благодарение на калцефилите.


Планините в Плитвиците са предимно варовикови, благодарение на което водата в реките и езерата са богати на разтворен варовик. Калцефилите извличат от водата окисите на калция и умирайки, правят твърди отлагания. Падналите във водата клони и листа след година сякаш се вкаменяват. Такива варовикови натрупвания растат с по няколко сантиметра в годината. С времето те преграждат реката. Водата пробива порестия и неустойчив варовик и образува водопади.


Езерата поразяват със своята чистота и прозрачност на своите изумрудени води, в които има различни рибки. Най-впечатляващи са водопадите в месността Саставци.
Плитвицкия район от 1949 година е национален парк, а от 1979 е включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.


Само че езерата не са единствената забележителност на парка Плитвицки езера. Много привлекателни са и 36-те пещери, най-известни от които са Голубняча и Мрацна.


На територията на парка е забранено да се правят пикници, да се палят огньове, както и къпането в езерата. Има стремеж да се запази природното равновесие. Падналите листа и клони не се почистват и може да се видят на дъното на езерата, през позрачната им вода.


Езерата са обкръжени с планини покрити с елови и букови гори. В миналото местните жители са наричали гъсталаците дяволски градини и мястото се смятало омагьосано.


Blog Archive

Statistics

eXTReMe Tracker