ВРАТИ от ВРАТИ.net - Интериорни, Гаражни, Метални, Дворни


вторник, 27 април 2010 г.

Кулата на ветровете в Римската Агора

Когато отидете в Атина , за да видите Кулата на ветровете, трябва да посетите най-старата част на града – Плака. Домове с плоски покриви-тераси или с кирпични покриви са подредени по тесни криволичещи улици, съединени с каменни стълби. Зад големите къщички се вижда Кулата на ветровете.


Аериди се намира на територията на Римска Агора . Това е осмоъгълна кула, построена от сирийския търговец и астроном Андроник от Кир през І век преди новата ера.. Целта му била, да създаде метереологическа станция и часовник. Затова сега кулата се нарича часовникът на Адроник Кириста или храм на Еол.


Известна е още като кулата на ветровете. Съгласно преданията, тя е била построена в чест на богиня Атина. Изградена била от бял мрамор и имала осмоъгълна форма, а покривът и бил с форма на пирамида.


На върха на пирамидата бил поставен меден въртящ се Тритон, който показвал посоката на ветровете. Височината и е почти 13 метра, а страните и са строго ориентирани според посоките на света.

На скулпторния фриз на Кулата са изобразени алегоричните образи на осемте ветрове , духащи всеки от своята страна и са означени техните названия.
Високо на ъглите се намират железни стълбове с нарези, показващи часа в деня, когато грее слънцето. Вътре в сградата се намирали хидравлически часовници, показващи времето независимо от слънцето, изобретение на самия Андроник.През средновековието кулата е била използвана (приспособена) за камбанария, а едва в началото на 19 век се премахнати страничните влияния. Послужила е като първообраз на обсерваторията в Радклиф в Оксфорд и едноименната кула в Севастопол.

Blog Archive

Statistics

eXTReMe Tracker